Laman Utama   Bantuan  
- ISO 9001:2008 QMS -    
     

PROSEDUR KUALITI

PKPNS-PK-AG1 - Perkhidmatan Pesakit Luar dan Temujanji

   
Pindaan : 0
Tarikh Kuatkuasa : 10-07-2012
Objektif Prosedur : Prosedur ini menggariskan langkah-langkah untuk memberi rawatan pergigian kepada pesakit luar dan kes temujanji yang hadir di klinik-klinik di bawah jagaan Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan.
Skop : Prosedur ini digunapakai di Klinik-klinik Pergigian di bawah jagaan Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan bagi semua pesakit yang datang ke klinik untuk mendapatkan rawatan .

RUJUKAN

3.1     Manual Kualiti  Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan.

3.2     Akta 1951 Perintah Fee (Perubatan) 1982 Pin 1994.

3.3     Pekeliling/Surat Pekeliling Kutipan Hasil yang terkini.

3.4     Guidelines On Infection Control - Dental  Services Division MOH 2007.

3.5     Klausa MS ISO 9001 : 2008 yang berkaitan

          7.1    Perancangan bagi Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan.

          7.2.1 Menentukan keperluan-keperluan perkhidmatan yang hendak disampaikan.

          7.2.2 Semakan semula ke atas keperluan-keperluan perkhidmatan yang

                    hendak disampaikan.

          7.2.3 Komunikasi dengan pelanggan. 

 

TERMINOLOGI

No.

SINGKATAN

DEFINISI

 1. PPYM Pegawai Pergigian Yang Menjaga
2. PP Pegawai Pergigian
3. JP Jururawat Pergigian
4. PPP Pembantu Pembedahan Pergigian
5. PPK Pembantu Perawatan Kesihatan
6. Kad Rawatan Merujuk Kepada LP 8-1 Pin 7/97 dan LP 8-2 Pin 7/97
7. Petugas Kaunter Petugas Yang Diberi Surat Kuasa Membuat Pungutan Hasil. Biasanya terdiri daripada PPP, Pembantu Tadbir.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

PROCESS FLOWCHART

 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB

                                 TINDAKAN

PETUGAS KAUNTER
 
 

 
 

1.
 
 2
 
 
2.1
 
Terima pesakit bersama dokumen pengenalan diri samada surat akuan/kad pengenalan/sijil kelahiran/passport/kad temujanji/kad tentera/kad polis/kad pesara dll.
Tentukan status pesakit samada pesakit baru, ulangan atau ada temujanji. 
Bagi Kes Baru
 
Semak dokumen pengenalan diri/dokumen pesakit.
Sedia dan lengkapkan kad rawatan.
   2.2  Kes Ulangan/Temujanji Cari kad rawatan pesakit .Sekiranya tidak dapat dikesan, buat kad baru. Sedia dan lengkapkan kad rawatan. 
 
   3. Daftar maklumat pesakit ke dalam buku daftar PG 101 dan dapatkan kebenaran rawatan dari pesakit/ibubapa/penjaga. 
 
    4.   
Kutip bayaran jika berkenaan mengikut Arahan Perbendaharaan dan Akta Fee.  
 
 PP/JP/PPP/PPK  5.  
Semak status pesakit samada pesakit baru atau temujanji.
 
 PP/JP   5.1.
Pesakit Baru
  • Tanya aduan/masalah pergigian.
  • Jalankan pemeriksaan dan pencartaan.
  •  Maklum dan bincang dengan pesakit pelan rawatan.   
 
 PP/JP   6. Beri rawatan yang diperlukan oleh pesakit baru/temujanji.  Amalkan PKPNS-AK1 Kawalan Jangkitan Silang.
 
PP/JP 
7.
 
Rekod maklumat rawatan pada kad rawatan pesakit. Selepas rawatan, beri temujanji/rujukan jika perlu 
 Petugas Kaunter

  

8.
 
Semak caj rawatan seperti yang tercatat pada kad rawatan. Kutip bayaran untuk rawatan yang dijalankan sekiranya perlu. 
 Petugas Kaunter   9.  Pesakit balik 
 
 

REKOD KUALITI

No.

 JENIS REKOD

TEMPOH PENYIMPANAN

 1. Kad Rawatan : LP 8-1 Pin 7/97 7 Tahun
 2. LP 8-2 Pin 7/97 7 Tahun
3. Buku Daftar PG101 terkini 7 Tahun
4. Surat Rujukan 7 Tahun
5. Buku Temujanji 1 Tahun
6. Sijil Sakit 5 Tahun
7. Lampiran C 7 Tahun
8. Resit Kew.38 7 Tahun
9. Rekod Harian PP PG 302 Pin 3/04 1 Tahun
10. Rekod Harian JP PG 301 Pin 3/04 1 Tahun
11. Buku Kew.249 7 Tahun
12. Reten Bulanan PG 206 3/04 2 Tahun
13. Reten Bulanan PG 207 3/04 2 Tahun
 

Arahan Kerja / Borang Kualiti / Senarai Semak

  Arahan Kerja   
  PKPNS-AK1 - KAWALAN JANGKITAN SILANG
  Borang Kualiti   
  Tiada
  Senarai Semak   
  Tiada
  Dokumen Luaran   
  Tiada
  Pemilik Dokumen
  wprem
pkwp
 

Rekod Pindaan

No. Tarikh Pindaan No. Pindaan Rujukan Pindaan/Para
1. 10-07-2012 0 Nota Pindaan
 
Laman Utama Manual Kualiti Prosedur Kualiti