Laman Utama   Bantuan  
- ISO 9001:2008 QMS -    
     

PROSEDUR KUALITI


BKPNM-PK-AG2 - PERKHIDMATAN PERGIGIAN SEKOLAH

   
Pindaan : 0
Tarikh Kuatkuasa : 12-09-2011
Objektif Prosedur : Prosedur ini menggariskan langkah – langkah untuk mengendalikan perkhidmatan sekolah supaya program perkhidmatan sekolah boleh dilaksanakan secara sistematik dan berkesan.
Skop : Prosedur ini digunapakai bagi sekolah – sekolah bawah jagaan Bahagian Kesihatan Pergigian Negeri Melaka melalui Pasukan Pergigian Bergerak atau Klinik Pergigian Bergerak.

SINGKATAN / DEFINISI

Dokumen Rujukan Dokumen yang dikenalpasti samada dalaman / luaran dan diluluskan untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa melaksanakan aktiviti di sistem pengurusan kualiti Bahagian Kesihatan Pergigian NEgeri Melaka. HAnya dokumen yang mempengaruhi kualiti perkhidmatan akan dikawal.
HEM Hal Ehwal Murid
JP Jururawat Pergigian
KJP Ketua Jururawat Pergigian
PJP Penyelia Jururawat Pergigian
PP Pegawai Pergigian
PPK Pembantu Perawatan Kesihatan
PPP Pembantu Pembedahan Pergigian
PPYM Pegawai Pergigian Yang Menjaga
Rekod Kualiti Semua rekod yang wujud akibat aktiviti-aktiviti dan prosedur-prosedur yang dilaksanakan
TPKN(G) Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pergigian)

CARTA ALIRAN KERJA

 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

KJP/JP 5.1 Sediakan Jadual Lawatan
Sediakan Jadual Lawatan Tentatif mengikut senarai  sekolah yang didapati dari Jabatan Pelajaran Negeri / Daerah dan dapatkan kelulusan daripada PPD / PPYM
KJP/JP 5.2 Edarkan Jadual / Kad rawatan baru bagi Tahun 1 / Tingkatan 1 dan murid baru
Dapatkan akuan penerimaan
KJP/JP 5.3 Minta Pengetua / Guru Besar / Guru HEM / Guru Kesihatan menyediakan senarai nama murid mengikut kelas
 


JP/PPP/PPK


5.4

Semak dan susun kad mengikut kelas berpandukan senarai nama.

Bagi murid baru dalam negeri - kesan nama sekolah tahun lepas dan dapatkan kad rawatan dari klinik pergigian yang menjaga. Sediakan kad baru jika tidak dapat dikesan.

Pastikan ada kebenaran rawatan dari ibubapa / penjaga
JP/PPP/PPK 5.5 Pastikan keperluan rawatan pergigian mencukupi :

- Kelengkapan berat / kelengkapan ringan

- Keperluan domestik

- Bahan-bahan pergigian tidak melampaui tarikh luput

- Bahan untuk kawalan jangkitan silang

- Alat pelindung diri

PP/KJP/JP 5.6 Maklumkan lawatan kepada pihak sekolah melalui telefon / surat
 

JP/PPP/PPK/PEMANDU

5.7

Uruskan pemindahan peralatan dan sediakan bilik rawatan.

- Gunakan Senarai Semak - M-BKPNM-SS1 , M-BKPNM-SS2

 
    A. AKTIVITI PENDIDIKAN KESIHATAN PERGIGIAN
 

PP/JP

 

 

JP/PPP

5.8

Jalankan aktiviti Pendidikan Kesihatan Pergigian

Rujuk BKPNM-AK 7

- Rekodkan aktiviti dalam PKP 101

    B. AKTIVITI RAWATAN
 

PP/JP

5.9

Jalankan pemeriksaan / rawatan pergigian

Rujuk BKPNM-AK 2

Amalkan Kawalan Jangkitan Silang

PP/JP/PPP

5.10

Lengkapkan borang PG 307, PG 301, PG 302 dan kad LP 8-1

 
PP/JP   - Rujuk murid kepada PP / Pakar sekiranya perlu

- Kepilkan salinan surat rujukan pada kad rawatan

- Edarkan borang Kajiselidik Kepuasan Murid Sekolah ( M-BKPNM-BK 22 ) kepada murid Tahun 6 dan  Tingkatan 4

  (10% dari enrolmen)

PP/JP 5.11 Maklumkan pihak sekolah setelah tamat rawatan
 

PP/JP/PPP

5.12

Kemaskini rekod yang berkaitan dan failkan

-Kad LP 8-1, PG 301, PG 302, PG 307 , PG 201, PG 203, PG 204, PKP 101, APPENDIX 2, APPENDIX 3, QA 3

Rujuk BKPNM-AK 6

 

JP/PPP

5.13

Lengkapkan dan hantar borang PBSS 4 dan Penyata Status Kesihatan Pergigian kepada pihak sekolah dalam tempoh sebulan selepas tamat rawatan

Minta pihak sekolah mengisi borang Kajiselidik Kepuasan Pihak Pengurusan Sekolah ( M-BKPNM-BK 23 ).

Simpan satu salinan di klinik.

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 

REKOD KUALITI

No NAMA REKOD TEMPOH SIMPANAN LOKASI
1 Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan KEW. PA-9 1 tahun Makmal
2 FS 1/2003 Child Status Report of Fissure Sealant Application 7 tahun Klinik
3 Borang Penilaian Anugerah Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS4) 5 tahun Klinik
4 Jadual Lawatan Tentatif 1 tahun Pejabat
5 PKP 201 (pin 3/04) Laporan Bulanan Pendidikan Kesihatan Bagi Individu/Klinik/Daerah/Negeri 5 tahun Klinik
6 Borang Tampalan Dibuat Semula Untuk Murid Sekolah QA3 - Redo fillings 1 Tahun Klinik
7 Kad Rawatan LP 8 - 1 Pin 7/97 7 Tahun Klinik
8 PKP 101 (pin 3/04) Rekod Harian Pendidikan Kesihatan Pergigian 1 Tahun Klinik
9 Penyata Status Kesihatan Pergigian Murid Sekolah 5 Tahun Klinik
10 PG 206 (Pin. 3/04) Laporan Bulanan Individu / Klinik / Daerah / Negeri Bagi Hasil Kerja Jururawat Pergigian 5 Tahun Klinik
11 PG 207 (Pin. 3/04) Laporan Bulanan Individu / Klinik / Daerah / Negeri Bagi Hasil Kerja Pegawai Pergigian 5 Tahun Klinik
12 PG 301 (Pin. 3/04) Rekod Harian Jururawat Pergigian Bagi Rawatan Incremental Murid Sekolah / Rawatan Am 1 tahun Klinik
13 PG 302 (Pin. 3/04) Rekod Harian Pegawai Pergigian Bagi Rawatan Incremental Murid Sekolah / Rawatan Am Pesakit 1 tahun Klinik
14 PG 307 (Pin. 3/04) Pendaftaran, Kenyataan Permulaan dan Akhir Rawatan Pergigian Incremental Kanak-kanak Pra Sekolah / Tadika / Murid Sekolah Rendah / Menengah / Kanak-kanak Istimewa 5 tahun Klinik
15 PG 201 (Pin. 3/04) Kenyataan Permulaan Dan Akhir Rawatan Pergigian Incremental Murid Pra Sekolah / Sekolah Rendah / Menengah / Kanak-kanak Istimewa 5 tahun Klinik
16 PG 203 (Pin. 3/04) Laporan Bulanan Daerah / Negeri Bagi Rawatan Pergigian Incremental Pra Sekolah / Murid Sekolah Rendah / Menengah / Kanak-kanak Istimewa 5 Tahun Klinik
17 PG 204 (Pin. 3/04) Laporan Bulanan Daerah / Negeri / Bagi Rawatan Pergigian Incremental Sekolah Menengah / Kanak-kanak Istimewa 5 Tahun Klinik
18 M-BKPNM-BK22 Borang Kajiselidik Kepuasan Pelanggan Murid Sekolah 1 tahun Klinik
19 M-BKPNM-BK23 Borang Kajiselidik Kepuasan Pihak Pengurusan Sekolah 1 tahun Klinik
20 M-BKPNM-BK6 Surat Rujukan 7 Tahun Bersama kad rawatan
21 M-BKPNM-BK17 Senarai Bahan Dalam Kegunaan dan Tarikh Luput 1 tahun Bilik Rawatan / Pasukan Bergerak / Klinik Statik
22 M-BKPNM-BK18 Ujian Parameter Autoklaf 5 tahun Klinik
23 M-BKPNM-SS1 Senarai Semak Penyelenggaraan Peralatan Pergigian Harian / Mingguan / Bulanan 1 tahun Bilik Rawatan / Pasukan Bergerak / Klinik Statik
24 M-BKPNM-SS2 Senarai Semak Persiapan Tempat, Peralatan Dan Bahan Pergigian Semasa Lawatan Ke Sekolah 1 tahun Pasukan Bergerak / Klinik Statik
25 Appendix 2 7 Tahun Klinik
26 Appendix 3 7 Tahun Klinik
 

Arahan Kerja / Borang Kualiti / Senarai Semak

  Arahan Kerja   
  Tiada
  Borang Kualiti   
  QA3 - BORANG TAMPALAN SEMULA
  M-BKPNM-BK17 - SENARAI BAHAN DALAM KEGUNAAN DAN TARIKH LUPUT
  M-BKPNM-BK 6 - SURAT RUJUKAN
  M-BKPNM-BK22pin.01 - BORANG KAJISELIDIK KEPUASAN MURID SEKOLAH
  M-BKPNM-BK23 - BORANG KAJISELIDIK KEPUASAN PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH
  Senarai Semak   
  M-BKPNM-SS1 - SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN PERALATAN PERGIGIAN HARIAN / MINGGUAN / BULANAN
  M-BKPNM-SS2 - SENARAI SEMAK PERSIAPAN TEMPAT DAN PERALATAN PERGIGIAN SEMASA LAWATAN KE SEKOLAH
  Dokumen Luaran   
  BKPNM-DL-34 - POSITION STATEMENT ON USE OF DENTAL AMALGAM
  BKPNM-DL-08 - GUIDELINES A SCHOOL-BASED FISSURE SEALANT PROGRAM
  BKPNM-DL-09 - GUIDELINES ON ORAL HEALTHCARE FOR SCHOOL CHILDREN
  BKPNM-DL-20 - PROTOKOL KAJISELIDIK KEPUASAN MURID SEKOLAH
  BKPNM-DL-21 - PROTOKOL KAJISELIDIK KEPUASAN PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH
  BKPNM-DL-03 - MANUAL KERJA RAWATAN PERGIGIAN
  BKPNM-DL-02 - BUKU PANDUAN DAN ARAHAN SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT PERKHIDMATAN KESIHATAN PERGIGIAN PRIMER 2013
  BKPNM-DL-04 - MANUAL KERJA PENYEDIAAN BAHAN PERGIGIAN
  BKPNM-DL-05 - MANUAL OPERASI PENYELENGGARAAN PERALATAN PERGIGIAN
  BKPNM-DL-11 - GUIDELINES ON INFECTION CONTROL IN DENTAL PRACTICE
  BKPNM-DL-32 - ORAL HEALTHCARE FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION)
  Pemilik Dokumen
  Dr. Erma Mohd Kamal
 

Rekod Pindaan

No. Tarikh Pindaan No. Pindaan Rujukan Pindaan/Para
1. 12-09-2011 0 Nota Pindaan
2. 23-04-2015 0 Nota Pindaan
3. 23-04-2015 0 Nota Pindaan
4. 11-08-2016 0 Nota Pindaan
5. 05-05-2017 0 Nota Pindaan
6. 23-08-2017 0 Nota Pindaan
7. 29-01-2018 0 Nota Pindaan
8. 30-01-2018 0 Nota Pindaan
 
Laman Utama Manual Kualiti Prosedur Kualiti